Thursday, October 1, 2015

MƯA HỒNG ÂN

 
    Xin làm ngọn cỏ đồng xanh
Để được thư thái bình an giữa trời
    Chúa cho tôi được làm người
Tôi xin cất tiếng dâng lời tụng ca
    Trên đường về lại nhà Cha
Xin là trẻ nhỏ, xin là búp hoa!
    Nép mình trong cánh tay Cha
Được Cha bồng ẵm , được Cha vỗ về
    Lòng con vui sướng thỏa thuê
Con đâu còn sợ ngày về đường xa
    Học theo chị thánh Tiên-sa
Con dâng lên Chúa đóa hoa lòng mình
    Hoa này xin tỏa hương kinh
Mỗi ngày mỗi chút hy sinh dâng Ngài.
    Ô kìa! Trong nắng ban mai
Bình minh chim hót, gió lay hoa cười
   Chị Tiên-sa ở giữa đời
Như bông hoa nhỏ sáng ngời tình yêu
    Mở ra mội cõi huyền siêu
“Con Đường Thơ Ấu” phong nhiêu cho người
    Hôm nay ân điển bởi trời
Chảy về sông Cả như lời hứa xưa
    Từ trời cao đổ cơn mưa
Hoa hồng đỏ thắm một mùa hồng ân! 
    Con mang thân phận phàm trần
Xin Ngài cúi xuống ân cần dìu con
    Cho con một dạ sắt son
Làm bông hoa nhỏ giữa đồng cỏ xanh
    Cánh hoa yếu ớt mong manh
Tin rằng Cha mãi giữ gìn thương yêu!No comments:

Post a Comment