Friday, July 3, 2015

HỒI SINH, CHỈ MỘT LỜI


Chủ phán một lời thôi
Tử thần nhả vội mồi
Trả con người sự sống
Thế mới Chủ cao ngôi

Để giải thích huyền vi
Người theo thuyết bất tri
Kẻ vin vào giả thuyết
Chân lý..chỉ hoài nghi!

“Trỗi dậy Bé con ơi”
Hồi sinh, chỉ một lời
Vĩ nhân ai được vậy?
Hay lý thuyết trời ơi!

Vạn nẻo lối, muôn đường
Thì con vẫn một phương
Đường Giê-su vững bước
Rạng ánh lối quê hươngGiu-se Nguyễn Văn Sướng

No comments:

Post a Comment