Tuesday, April 14, 2015

RABBOUNI

RABBOUNI
(John 20:16)
 
    Thầy đi mở lối thiên đường
Cho con được thấy ánh dương bởi trời
    Mộ xưa còn dấu chân người
Tiếng ai sửng sốt “Lạy Thầy!” còn vang
    Rabbouni mãi âm vang
Giục lòng con nhớ chuyện ngàn năm qua...

    Maria ngày ấy thiết tha
Mới vừa tảng sáng đã ra thăm mồ
    Lòng buồn, lệ vẫn chưa khô
Tiếng Thầy thân thiết khiến cô ngỡ ngàng
    Nắng mai hôm ấy chói chang
Mở ra một cõi hân hoan đất trời
    Từ trong cái chết đời đời
Đức Ki-tô đã rạng ngời phục sinh
    Từ trong ánh sáng bình minh
Thầy đi mở lối trường sinh vĩnh hằng
    Bao nhiêu thế lực thù hằn
Đều quy phục dưới bệ chân của Thầy
    Rabbouni! Rabbouni!
Hồn cô tha thiết gọi Thầy, Thầy ơi!

    Rabbouni! Rabbouni!
    Thầy là nẻo chính con đi
Thầy là hạnh phúc muôn đời cho con
    Hồn con rạng rỡ hân hoan
Lưỡi con vui sướng ca khen tình trời!

HBTT

No comments:

Post a Comment