Monday, April 20, 2015

Loi Nguyen Gia Đinh Xu Dao.

Lời Nguyện Gia Đình Xứ Đạo.
Lời và Nhạc: Phạm Trung.
Trình bày: Diệu Hiền.

No comments:

Post a Comment