Thursday, February 12, 2015

Mai Xuân

Mai Xuân

Chúa cho con mùa Xuân
Mai vàng nở trong vườn
Giữa khung trời nắng mới
Khơi động trẻ nô vui
Giữa vườn mai tươi thắm
Tà áo dòng phất phơ 
Có ma seour hiền lành
Ngất ngây trong ân thánh
khoảng khắc ngọt ngào Xuân
Chúa Xuân ơi!  Tuyệt vời...Hoa nở giữa mùa Đông 
Happy Valentine's Day

No comments:

Post a Comment