Monday, December 29, 2014

Giáng Sinh Bản Thượng.

Sáng tác: Phạm Trung
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Tiếng hát: Bích Hiền & Nhóm phụ họa.
Hòa âm: Minh Châu
Slideshow: Duy Hân

No comments:

Post a Comment