Thursday, December 18, 2014

Chúa Đã Ra Đời.

Chúa Đã Ra Đời.


Sáng tác: GioaKim
Hòa âm: Vũ Đình Ân
Trình bày: ca đoàn Thiên Thanh
Slideshow: Mai Khôi


No comments:

Post a Comment