Wednesday, October 8, 2014

Tung Hoa - GioaKim.

Tung Hoa
Lời: Theo Thánh Têrêsa Hài Đồng GiêSu.
Nhạc: GioaKim
Casĩ: Thanh Huyền
Slideshow: Mai Khôi

No comments:

Post a Comment