Wednesday, October 8, 2014

Tung Hoa - GioaKim.

Tung Hoa
Lời: Theo Thánh Têrêsa Hài Đồng GiêSu.
Nhạc: GioaKim
Casĩ: Thanh Huyền
Slideshow: Mai Khôi

CD Mùa Thương - Vi Phương.Tạ Ơn Gia Đình - Phạm Trung.

Tạ Ơn Gia Đình. 
Nhạc và Lời: Phạm Trung. 
Tiếng hát: Bích Hiền & Xuân Trường.