Thursday, September 4, 2014

Yêu Mãi Mầu Xanh.YÊU MÃI MÀU XANH

Con yêu màu xanh,
Màu trời thiênt thanh;
Ngước nhìn lên Mẹ,
Mắt sáng long lanh.

Con yêu biển xanh,
Bát ngát yên lành,
Bao la tình Mẹ;
Sóng bạc vẽ tranh.

Con yêu đồng xanh,
gió mát trời thanh,
Thơm tho khóm lúa,
Tiếng hát ngọt lành.

Yêu con sông xanh
Qua làng chảy quanh,
Đàn chim vui hót ,
Bay nhảy trên cành.

Yêu bãi cỏ xanh,
Trong nắng vàng hanh,
Có đàn trẻ nhỏ
Chơi hội đạp thanh.

Yêu nét đan thanh,
Lúc tuổi xuân xanh,
Vui ngày lễ hội;
Đời đẹp như tranh.

Yêu mãi màu xanh.
Áo Mẹ thiên thanh.
Nắng mưa nhờ Mẹ.
Che chở an lành.

GIOA-KIM
( Cảm hứng theo bài thơ  
"Lovely Lady Dressed In Blue"
                                                                  của Mary Dixon Thayer.)

No comments:

Post a Comment