Wednesday, April 23, 2014

Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa.

Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa
Nhạc: GioaKim
Hòa âm: Vũ Đình Ân
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Slideshow: Mai Khôi

1 comment:

  1. Cám ơn Anh GioaKim. Hòa âm phối khí rất thích hợp cho lần chuỗi cầu nguyện, khiến cảm thấy sốt sáng hơn khi lần chuỗi lòng Chúa xót thương. Xin Chúa dủ lòng thương xót tất cả chúng ta. Hãy dọn tâm hồn để chuẩn bị làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót của Chúa.
    Mến,
    CT

    ReplyDelete