Saturday, March 29, 2014

Đường Tình Sử & Trở Về.ĐƯỜNG TÌNH SỬ

Chúa miệt mài gieo bước lên Can-vê
Gánh tội trần mà vui vác Thập giá
Con Thiên Chúa nát tan thân trai trẻ
Nỗi đoạn trường Chúa chịu chỉ vì con!
       Ngước nhìn xem Chúa trên đồi cô đơn
       Cả đất trời vương u sầu trầm lặng
       Chúa kêu KHÁT tình yêu trong cõi vắng
       Tự hiến thân làm Của Lễ Tình Yêu
Chốn pháp trường năm xưa, chiều tím màu
Có mấy ai theo Chúa lên Núi Sọ
Đinh đâm thấu chân tay Vị Thiên Chúa
Suối máu đào rửa sạch tội muôn dân
       Là tận cùng khi lưỡi đòng đâm tim
       Để giọt máu cuối cùng chảy ra hết
       Tình yêu Chúa bao giờ con hiểu được?
       Chúa hoàn tất việc cứu độ nhân loài
TRẦM THIÊN THUTRỞ VỀ

Trở về để được Chúa yêu
Trở về để hết liêu xiêu bước đời
Trở về sẽ có tiếng cười
Trở về sẽ chẳng rối bời tâm can
Trở về lòng được bình an
Trở về hạnh phúc chứa chan, dạt dào
Trở về đẹp sắc tin yêu
Trở về hồn hóa diễm kiều đẹp xinh
Trở về vui cả Thiên Đình
Trở về sáng cả bình minh cuộc đời
Trở về một chuyến mà thôi
Trở về được cả đất trời đồng ca
TRẦM THIÊN THU
Mùa Trở Về – 2014

No comments:

Post a Comment