Friday, January 24, 2014

TIẾNG NHẠC TÌNH XUÂN

    
 
Nghe Xuân đang réo gọi bên thềm
Trong lời gió thoảng của lặng êm
Ru cành mai nụ đơm đầy nhánh
Chúa đến trước nhà chúc tuổi thêm
 
Mở cửa hồn ra ngó lại mình
Có gì dâng Chúa đón bình minh?
Ôi! sao nghèo thế! sao nghèo thế!
Rỗng tuếch trong kho bạc bẽo tình
 
Cả năm thu vén được những gì?
Toàn là đá cuội thứ bỏ đi
Chất đầy phủ kín lòng yêu mến
Chiếm hết còn đâu chỗ Xuân thì
Nhìn Xuân đang đứng ở trước nhà
Mời gọi hồn ơi! hãy mở ra
Dọn rửa mau lên chờ đón rước
Xuân vào cho xứng ở hồn ta
 
Tiếng nhạc Tình Yêu giữa đất trời
Cung điệu giao hòa tỏa khắp nơi
Tình Quân chính Chàng là Xuân Thắm
Ướp đậm hồn em rất tuyệt vời!

Trầm Hương Thơ 21.01.2014

No comments:

Post a Comment