Sunday, January 19, 2014

RỘN RÀNG SẮC XUÂN


 
    Không gian như có men nồng 
Làm cay hớp rượu, làm hồng đôi môi
    Nắng rơi từng hạt tinh khôi
Hình như xuân đã đâm chồi nụ non...

    Đầu hồi chim hót véo von
Lời ca rộn rã nhặt khoan bổng trầm
    Xa đưa một tiếng dương cầm
Thoảng vào trong gió thanh âm nhẹ nhàng...

    Lòng ta chợt thấy rộn ràng
Mới hay xuân đã ươm vàng cánh mai!

                                    Hoa Mặt Trời

No comments:

Post a Comment