Monday, January 13, 2014

KINH NGUYỆN CHIỀU XUÂN.    Chiều nay tôi có một mình
Lang thang trên phố một mình tìm xuân
    Tìm trong lam lũ cơ hàn
Tìm trong những chốn thanh nhàn phủ phê
    Tìm trong ăn uống hả hê
Tìm trong đói rách ê chề lầm than...
    Tìm hoài chẳng thấy mùa xuân
Dâng câu kinh nguyện tìm xuân thiên đàng!

No comments:

Post a Comment