Wednesday, December 18, 2013

Lời của hoa mặt trời.  LỜI CỦA HOA MẶT TRỜI

 Sáng nay vừa thức dậy 
 Mặt trời cười hớn hở
 Như hoa nở mùa xuân
 Chút gió nhẹ lâng lâng
 Nâng bước em vào đời...

 Hoa mặt trời cũng nở

 Đón ánh dương vào vườn
 Hoa vàng ươm sức sống
 Rạng rỡ vườn nhà em
 Kìa, Ngày mai tươi sáng...

 Xin làm hoa mặt trời

 Nhìn về phía ánh dương
 Mãi tỏa hương cho đời.
 Hoa mặt trời nguyện nở
 Suốt bốn mùa yêu thương!

 22/5/2012

 Hoa Mặt Trời

No comments:

Post a Comment