Tuesday, December 24, 2013

ĐÊM HỒNG PHÚC


ĐÊM        thiêng hồng phúc ngự vào
NAY        giờ linh hiển xôn xao cõi trời
HỒNG     ân đổ xuống khắp nơi
PHÚC      vinh vô đối hồn tôi tận cùng
NGỰ        vào điện ngọc tâm minh 
VÀO        trong tiềm thức an bình Chúa ơi!

HỒN        trinh réo gọi đón mời
CON        mong chào đón Ngôi Lời giáng sinh
SỬA        mau cho xứng phận mình
SOẠN     cho rõ nét phân minh chu toàn
ĐÓN        mừng ân điển bình an 
CHÀO     Thiên Tử xuống thế gian cứu đời
CHÚA     là Thiên Chúa cao vời
CON        là hạt bụi ở nơi thấp hèn

MỪNG   đêm cực thánh hát khen
VUI        cùng vũ trụ được chen phận vào
MỞ         tâm vô tận đón chào
TẤM       lòng Thiên chúa tả sao thấu cùng
LÒNG     thành mong đến thánh cung
SON        tâm mở rộng hưởng chung ơn Ngài

HÁT        mừng đêm thánh khoan thai
KHEN     muôn vũ trụ công khai cúi chào
MỪNG   vui nhịp điệu dâng cao
CHÚA    Con nhập thế tình trao xuống đời
NÚI         đồi nhảy múa chào Người
NON       xanh biển thắm hát cười ngợi ca
NHẢY    tung lấp lánh sao sa 
MỪNG   vui chào đón Chúa ta Giáng trần.Trầm Hương Thơ 24.12.2013

No comments:

Post a Comment