Sunday, December 29, 2013

CHÀO 2014


Hai nghìn mười bốn đã dần sang

Gió lạnh hân hoan đón nắng vàng

Hy vọng bừng lên  ngày tháng mới

Buồn lo xếp lại phút giây tàn

Chúc anh chúc chị an lành ắp

Mừng bạn mừng bè hạnh phúc  lan

Câu nguyện đầu năm   thầm khấn ước

Yêu thương hiện hữu khắp gian trần.

                    CAO BỒI GIÀ

                   30-12-2013

No comments:

Post a Comment