Sunday, December 8, 2013

AVE MARIA


Ave Maria
Trinh Vương nhất ngọc ngà
Tâm hồn dâng bát ngát
Trắng trong hụê hương hoa

Ave Maria
Đơn sơ nhất thật thà
Chân thành yêu mến Chúa
Thánh tâm hát lời ca

Ave Maria
Tình yêu qúa bao la
Trào tuôn như suối mát
Thắm tươi mãi đời ta 

Ave Maria
Sáng như ánh trăng ngà
Soi cho toàn thế giới
Đường đi tới quê nhà

Ave Maria
"Xin vâng" cho chúng ta
Đồng công cùng cứu thế
Tới đồi Gôn gô tha

Ave Maria
Mẹ thương khắp gần xa
Mau ăn năn thống hối
Mẹ yêu con thiết tha

Ave Maria
Với con Mẹ thiết tha
Chấp tay cùng khấn nguyện 
Sáng danh Đức Chúa Cha 

Ave Maria
Đẹp lòng Đức Chúa Cha
Dư dầy ơn diễm phúc
Thánh Linh xuống chan hòa


Trầm Hương thơ .2013No comments:

Post a Comment