Wednesday, July 10, 2013

Mười Thương Ngày Nay.

Mười Thương Ngày Nay.
Thơ: Nguyễn P. Thủy.
Nhạc: Trung Việt.
Slideshow: Duy Hân.

1 comment:

  1. Cám ơn anh Trung. "Mười Thương Ngày Nay" chuyên chở nội dung phần nào khác với Mười Thương truyền thống, nói đúng hơn là bổ túc và kiện toàn lẫn nhau, khiến người phụ nữ VN thêm hoàn hảo.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete