Sunday, June 16, 2013

Tâm Sự Tóc Rối.

TÂM SỰ TÓC RỐI

Đêm buồn tóc rối, Chúa ơi!
Trở trăn bao nỗi, đứng ngồi không yên
Đêm dần buông xuống bóng đen
Lệ sầu lã chã đoan nguyền ăn năn
Lặng quỳ thổn thức linh hồn
Tóc buồn xõa xuống lau chân của Thầy
Làng chơi cũng lắm đắng cay
Đâu như thiên hạ tưởng đầy sướng vui
Nhiều khi lặng lẽ ngậm ngùi
Khóc than cho phận lạc loài bạc đen
Vinh chẳng thấy, nhục chất thêm
Mọi người xa lánh, mắt nhìn khinh khi
Chỉ mình Thầy chẳng quay đi
Cho con cơ hội trở về hôm nay
Mớ đời tóc rối giờ đây
Được Thầy gỡ rối với bài học yêu
Con xin cảm tạ Thầy nhiều
Phần đời còn lại xin theo bước Thầy
Tim con tan nát đắng cay
Nhưng xin khỏa lấp cho đầy khoảng yêu
TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật XI TN, năm C, 16-6-2013

No comments:

Post a Comment