Sunday, June 23, 2013

Dị nhân Gioan Tẩy Giả.

DỊ NHÂN GIOAN TẨY GIẢ


Gioan Tẩy Giả vô thường
Đi trước mở đường cho Đấng Thiên Sai

Sinh ra đã chẳng giống ai
Cũng không hề giống cuộc đời người ta

Thức ăn, thức uống đơn sơ
Mật ong, châu chấu là vừa bữa ăn

Núi rừng là chốn ẩn thân
Trang phục da thú, chẳng cần gì hơn

Dị nhân chính hiệu khác thường
Trầm tư, thẳng thắn, chí công, rạch ròi

Điều gì gai mắt, trái tai
Quyết tâm phản đối, là ai bất kỳ

Luật công lý phải thực thi
Dù cho người ghét, thân ta thiệt thòi

Mạng đời chỉ một mà thôi
Chóng hay chày cũng tắt hơi, lìa trần

Xứng danh là một Gioan
Vị tiền hô của Chúa-Con-làm-người
TRẦM THIÊN THU
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, 24-6-2013

No comments:

Post a Comment