Wednesday, May 15, 2013

Ngài Nâng Tôi Lên.

NGÀI NÂNG TÔI LÊN.
Nhạc: Ngoại quốc.
Lời Việt: GioaKim
Slideshow: Mai Khôi.


1 comment:

  1. Cám ơn anh GioaKim. Bản nhạc giúp người nghe thêm niềm cậy trông phó thác vào tình thương của Thiên Chúa quan phòng, nhờ vậy mà đức tin thêm vững mạnh, luôn tin tưởng nơi bàn tay Chúa, vì dù có phải đối mặt với bao hiểm nguy khốn khó, nhưng luôn có Chúa ở bên để nâng đỡ chở che.
    Mến,
    CT

    ReplyDelete