Wednesday, May 29, 2013

Mẹ Hằng Cứu Giúp.MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp 
Xin cho con hưởng phúc bình an 
Mong mai về cõi Thiên Đàng 
Cùng Mẹ bên Chúa thanh nhàn thiên thu 
      Cúi lạy Mẹ nhân từ khả ái 
      Dẫn đưa con về Suối Hồng Ân 
      Bao phen chết giữa oan khiên 
      Mà con vẫn được an toàn phục sinh 
Kính chào Đức Nữ Trinh diễm lệ 
Phận con đây là kẻ tội đồ 
Xin dâng lên Mẹ Ngàn Hoa 
Đóa lòng con dẫu nhạt nhòa mà thôi 

 TRẦM THIÊN THU 
Cuối Tháng Hoa – 2013

No comments:

Post a Comment