Friday, May 10, 2013

MÂY BUỒN TRÊN ĐỈNH NÚI


Cùng với tâm tình của anh Phạm Trung và anh Hồ đắc Dũng,
Vũ Thủy xin chia sẻ với cả nhà bài thơ viết về nỗi thống khổ Tây Nguyên của Hoa Mặt Trời

Gió ẩn dưới vòm cây
Mây buồn trên đỉnh núi
Ta cúi nhặt vần thơ
Ghép nên lời thống khổ
Kể lể nỗi oan khiên
Ơi, người dân miền núi!

Ơi, cái chữ đi hoang
Không hành trang vào đời
Ơi, chân trần đạp sỏi
Hỏi bàn chân có buồn
Ơi hỡi người K’Ho
Ngày no cơm mấy bữa?

Ta còn nửa vần thơ
Hóa thành bơ gạo mới
Gởi tới Kong Chơ-ro(*)
Với chút gió trong lành
Gió ơi, xin hãy thổi
Để mây trôi bồng bềnh!

Thương tặng những người K’Ho và những người Ba Na còn đang sống trong cảnh đói nghèo lạc hậu
*Kong Chơ-ro: một địa danh có nhiều người Ba Na sinh sống
            22/10/2012
            Hoa Mặt Trời


No comments:

Post a Comment