Wednesday, May 8, 2013

HOA LÒNG DÂNG MẸ    Con xin dâng Mẹ chùm hoa
Hoa con mỏng mảnh như là sương mai
    Chút hương con có trong đời
Chỉ là thoang thoảng mà thôi Mẹ à
    Dòng đời xuôi ngược bôn ba
Hương con góp nhặt thiết tha mỗi ngày
    Từ trong cuộc sống đổi thay
Từ trong vất vả đắng cay muộn phiền
    Sắc màu là những truân chiên*
Buồn vui năm tháng cơ duyên dãi dầu
    Tím buồn chung thủy nguyện cầu
Xanh vui hy vọng ươm màu ước mơ
    Vàng tươi kiên nhẫn đợi chờ
Một lòng tín thác cậy nhờ Ngôi Cao
    Thắm hồng con muốn gởi trao
Tim con lửa mến xuyến xao tình người
    Đơn sơ màu trắng, Mẹ ơi
Là con dâng Mẹ con người của con
    Hoa lòng con đỏ màu son
Xin dâng lên Mẹ tình con dạt dào!

*truân chiên: khó nhọc, vất vả (xem Wiktionary tiếng Việt)

                                    Lucia Vũ Thủy 

No comments:

Post a Comment