Tuesday, April 30, 2013

GIU SE : MẪU GƯƠNG THẦM LẶNG

Này ai vt v ch than kêu
Thầm lng,Cha hiền rng  đức nêu
Buổi bui cưa bào, nuôi Bn thánh
Ngày ngày đục x,dưỡng Con yêu
Mồ hôi thân đổ tng mai sớm
Công sức lòng dâng mi cui chiều
Lo gánh áo cơm trong tín thác
Bình an ,hạnh phúc vn muôn điều
          CÙ MÈ
         

No comments:

Post a Comment