Friday, March 22, 2013

Tiếng Gà Gáy - Trầm Thiên Thu.

TIẾNG GÀ GÁY
 
Tiếng gà gáy ó ò o
Người ta chợt nhớ Phêrô chối Thầy
Chúa Giêsu nói lời này:
“Gà vừa gáy đã chối ngay ba lần”
Ông cương quyết, nói ngay luôn
“Cho dù có chết cũng không bỏ Thầy”
Than ôi! Lời nói thật hay
Nhưng nào giữ được, thật cay, thật buồn!
Càng nói mạnh, càng nhát gan
Sự đời vẫn thấy rõ ràng mười mươi
Buồn thay yếu đuối kiếp người
Nhưng may còn có Chúa Trời xót thương
Ngài là vô thủy vô chung
Con là hạt bụi bên đường vô duyên
Tiếng gà gáy sáng vừa lên
Con chợt nhớ liền tội lỗi đời con
Cúi xin lượng cả từ nhân
Rộng lòng tha thứ lỗi lầm, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Chay, 20-3-2013

No comments:

Post a Comment