Friday, March 22, 2013

DÂNG SẦU LÊN CAO


Chúa ơi,
Con như một cánh lục bình
Tháng ngày chìm nổi, biết mình về đâu!
Dòng sông nước chảy cơ cầu
Bến bờ, bãi đá dãi dầu nắng mưa
Lục bình tơi tả hương đưa
Mà sao màu tím vẫn chưa hết buồn
Hai bờ nước chảy về nguồn
Mỏng manh màu tím dặm trường quan san
Xin cho con biết ăn năn
Một lòng sám hối siêng năng nguyện cầu
Tím buồn tuôn chảy lệ châu
Lục bình vẫn tím dâng sầu lên cao
Tím buồn lên tới trăng sao
Để cho tình Chúa tràn vào tim ai! 

No comments:

Post a Comment