Tuesday, February 19, 2013

Nếu Ngài Muốn - Phạm Trung

Nếu Ngài Muốn.
Thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường
Tiếng hát: Thụy Khanh
Nhạc & Slideshow: Phạm Trung

No comments:

Post a Comment