Tuesday, February 7, 2012

MƯỢN LỜI THÁNH JOB

Dạ buồn thổn thức nỗi chờ mong
Hạnh phúc đâu đây mãi đắng lòng
Ai kẻ lao cùng mong bóng mát
Tôi người công khó đợi đồng lương
Sớm mai muốn muốn mau chiều tối
Chạng vạng mong mong chóng ánh hồng
Lắm lúc khác nào như thánh Jóp
Mắt con chữ phúc … mãi là không !
CBG
07-02-2012

No comments:

Post a Comment