Tuesday, November 2, 2010

ĐẤY LÀ THIÊN CHÚA - Slideshow.

1 comment:

  1. Slideshow thật ý nghĩa. Thiên Chúa hiện diện trong mọi biến cố của cuộc đời chúng ta.

    Cám ơn chị Phượng.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete