Saturday, October 2, 2010Tình Yêu Thập Giá

Ngôi Hai mầu nhiệm xuống trần gian
Ngài chọn sinh ra giữa khổ hàn
Sống kiếp âm thầm nơi đất Mẹ
Ba mươi năm lẽ chịu lầm than

Rồi một ngày kia có một ngày
Giã từ Thầy Mẹ để ra đi
Ngài đem rao giảng lời Thiên Chúa
Cứu độ muôn dân thoát đọa đày

Tin Mừng loan báo khắp nơi nơi
Phép lạ Ngài ban giúp mọi người
Bất luận ai giàu hay kẻ khó
Hồng ân cứu rổi mãi còn ghi

Ánh sáng Ngài soi mọi nẽo đường
Đêm đen nhường chổ để tình thương
Xóa tan sầu hận cùng đau đớn
Mang cả an bình khắp bốn phương

Ngài dạy cho con biết thứ tha
Thương yêu, giúp đở kẻ không nhà
Gian nan, cực khổ không hề nản
Sống trọn ân tình Thánh ý Cha

Ba năm khổ nạn cũng qua mau
Thập giá Ngài mang rũ bóng sầu
Sỉ nhục … đóng đinh rồi chịu chết
Để lòng con mãi vẫn còn đau

Nương nhờ ân sủng của Ba Ngôi
Lạy Chúa cho con hứa một lời
Sứ điệp Ngài ban còn nhớ mãi
" Con là muối đất cỏi trần ai…... "

Dũng-Anh 10/01/2010

1 comment:

 1. Anh Dũng ơi,
  Bài thơ này hay lắm, em thích nhất hai câu:

  Sỉ nhục … đóng đinh rồi chịu chết
  Để lòng con mãi vẫn còn đau
  Hai câu này ý nghĩa thật sâu xa, có thể anh sẽ thảng thốt vì không ngờ mình đã viết ra điều đó, nếu ta đau cái đau của Thiên Chúa thì ta tiến đến đỉnh đồi Calve rồi!

  ReplyDelete