Sunday, October 3, 2010

THÁNH LỄ VÔ GIÁ - TRANH HỌA & THƠ của Sr HOÀNG YẾN


THÁNH LỄ VÔ GIÁ    

Một nhiệm tích cao vời
Ngọt ngào và huyền bí
Vĩ đại và cao siêu
Vô giá và huyền diệu
Chính là trong Thánh Lễ
Khi Linh Mục hiến tế
Tôn vinh chúc tụng Người
Cao cả Chúa là Vua
Chỉ có Chúa là Chúa
Ngài là Đấng Tối Cao
Tình thương xót ngọt ngào
Bao la toàn vũ trụ
Cùng hiệp thờ tế lễ.......
Mạc khải của Ngôi Lời
Lời Phúc âm sáng ngời
Lời Ngài ban hằng sống
Khôn ngoan và sống động
Mở lòng hằng gẫm suy
Răn bảo bao điều quý.....
"Người ta sống ở đời
Không chỉ nhờ cơm bánh,
Mà còn bởi mọi lời
Do miệng Chúa phán ra.”
Nhờ bàn tay Linh Mục
Chúc tụng bẻ tấm bánh
Máu thánh của Con Người
Công nghiệp Chúa Ki-tô
Tiên tụng “Thánh, Thánh, Thánh”
Trong giây phút thánh thiêng
Cao siêu và huyền diệu
Ngôi Hai Chúa từ nhân
Đã trao ban bản thân
Cho thân con mọn hèn.
Con chắp tay thỏ thẻ
Biết con chẳng xứng gì!
Nhưng Chúa luôn từ bi
Cùng với con nên một
Con xin được hiến trọn
Thân xác lẫn linh hồn
Không còn sống cho con
Kể từ nay đoan hứa 
Sống vì Chúa, vì người.

Sr. Hoàng Yến

1 comment:

 1. Sr Hoàng Yến mến,

  Bài thơ "Thánh lễ vô giá" đã nói lên vai trò tối quan trọng của thánh lễ trong đời sống kitô hữu, giúp chúng ta luôn sống kết hợp với Chúa mỗi ngày. Thánh lễ không chỉ là sự tái thể hiện cuộc khổ nạn của Chúa nhưng đúng là hiện tại hóa cuộc khổ nạn này, và giúp chúng ta hướng về tương lai phục sinh, như đã được đọc trong phần tuyên xưng đức tin của mỗi thánh lễ:
  "Christ has died, Christ is risen, Christ will come again".

  Hình ảnh trong bức họa của sơ cũng rất ấn tượng và ý nghĩa.

  Một lần nữa , cám ơn sơ nhiều.

  Rất mến,
  CT

  ReplyDelete