Wednesday, October 13, 2010

NĂM SỰ VUI

Lòng thành dâng Mẹ chuỗi Mân côi
Miệng đọc, tay lần, ngẫm sự vui
Khiêm hạ nhận mang Con Một Chúa
Ái nhân thăm giúp chị Hai (1) Người
Khó nghèo nương ẩn nhờ hang cỏ
Vâng phục tuân theo vẹn luật trời
Còn lại mười kinh theo bước Mẹ
Luôn luôn giữ nghĩa , Chúa bên tôi

C.B.G..
13-10-2010

(1): Chị Hai ý chỉ Bà Isave , chị họ Người

1 comment:

 1. Cám ơn anh CBG,

  Bài thơ đường luật năm sự vui này đủ nói lên ý nghĩa của khiêm nhường, yêu người, khó nghèo, vâng phục và trung nghĩa cùng Thiên Chúa chí thánh. Mỗi khi lần chuỗi năm sự Vui để suy gẫm và cố gắng noi gương Mẹ thực thi những điều ở trên thì thánh thiện biết bao.

  Chớ gì trong tháng mân côi này, xin Mẹ giúp chúng con tập trung nhiều hơn trong việc lần chuỗi để luôn miệng đọc lòng suy.

  Một lần nữa cám ơn anh CBG nhé!

  Rất mến,
  CT

  ReplyDelete