Friday, October 1, 2010

CẢM TẠ VÀ VONG ÂN - TRẦM THIÊN THU


CẢM TẠ và VONG ÂN
(CN XXVIII TN-C Lc 17, 11-19)

Có mười người phong cùi
Xin Giêsu cứu chữa
Họ đều được như thế
Chúa không hề thiên tư
            Chỉ một người trong họ
            Tìm Chúa để tạ ơn
            Người này lại vô đạo
            Chín người kia đi luôn
Khi cần, con tha thiết
Van nài Chúa ban ơn
Nhưng đến khi đã được
Chúa chỉ là “số không”!
            Lòng biết ơn cần lắm
            Dù là bất kỳ ai
            Con hoàn toàn bất túc
            Sao lại dám quên Ngài?
Khi con biết cảm tạ
Cũng là biết khiêm nhường
Đâu thêm gì cho Chúa
Mà chỉ lợi cho con
            Vong ân và cảm tạ
            Ranh giới quá mong manh
            Xin Thánh Thần soi sáng
            Để con sống tốt lành
Nguyện xin Ngài tha thứ
Bao lần con vong ân
Với tha nhân, với Chúa
Từ nay quyết thành tâm
TRẦM THIÊN THU

1 comment:

  1. Cám ơn anh Trầm Thiên Thu đã chuyển tải trọn bài Tin Mừng vào những vần thơ vừa gọn vừa hay.
    Xin Chúa cho con luôn nhìn thấy mỗi phút giây đời con là hồng ân Chúa ban để con luôn biết cám tạ Chúa. Vp

    ReplyDelete