Saturday, September 17, 2016

TIẾN HÓA
 
Người ta dạy thuyết diệu kỳ, Tiến Hóa
Từ đơn bào thăng tiến mãi: Huyền siêu!
Bao chủng loài đầy mặt đất phong nhiêu
Cây Sự sống sum xuê cành muôn vẻ

Các chủng loài giao thoa và phân rẽ
Theo tiến trình luật “Chọn lọc Tự Nhiên”
Để sinh tồn, thì “Thích ứng” ưu tiên
Và “Tiến hóa” là “Tự nhiên” thế đấy

Từ kết quả điều tra và mắt thấy
Khẳng định rằng “Tự nhiên” chính “Nguyên nhân”
Không Hóa Công, Chẳng Thiên Chúa, chẳng Thần
Và trên đỉnh ngọn cây, thằng “Người” ngự

“Tự nhiên” thế bao trùm lên mọi sự
Có khả năng và minh mẫn tuyệt luân
Cả thằng “Người” phải bái gối phục tuân
“Tự nhiên” thế lẽ đâu lại vô trí?

Thằng “Người” tưởng đỉnh ngọn mình hết ý
Nhưng “Tự nhiên” sẽ “Tiến hóa” hay hơn
Rồi sẽ ra một nhánh mới, quỷ hờn
Kiểu như thể “Ngoài hành tinh”, ai biết!

Từ con “Khỉ” hóa nên “Người”, ưu việt!
Nên sẽ còn tiến hóa mãi không thôi
Nhánh “Người” đây rồi sẽ lúc suy đồi
Được “Nhánh mới” chăn nuôi làm gia súc

Chỉ là “Thuyết” vì vẫn chưa thuyết phục
Bao năm rồi khiếm khuyết vẫn nguyên si
Như “Big Bang” như bao thuyết lạ kỳ
“Thuyết” là “Thuyết” lẽ đâu là chân lý

Nếu “Tiến hóa” bởi cội nguồn “Thượng-trí”(*)
Từ “Nguyên nhân”(*) ngoài tất cả nguyên nhân
“Đấng”(*) làm cho cả vũ trụ xoay vần
“Tiến hóa” ấy, con cúi mình suy phục

“Cha hằng vẫn làm việc luôn mọi lúc”(**)
Làm sáng lên “Tiến hóa” suốt bao năm
“Kìa lũ chim chẳng gieo gặt…chuyên chăm
Cha nuôi chúng…”(**) đây chính là “Thích ứng”

Xin thẳm sâu tạ ân tình Linh hứng
Vinh danh về Một Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngàn lời ca chúc tụng Chúa trên môi
Đấng sáng tạo muôn kỳ công huyền diệu.

****************************
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*) Thiên Chúa, Tạo Hóa
(**) Lời Chúa Giê-su dạy..

Sunday, September 4, 2016

THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA BÔNG HỒNG TÌNH YÊU (1910-1997)MẸ           Là Mẹ của người nghèo
            giòng suối ngọt trong veo cho đời
MẸ           là gương sáng tuyệt vời
CỦA         người tu sỹ, và người giáo dân
NGƯỜI   cao trọng, kẻ thanh bần
NGHÈO   giầu tất cả cũng cần noi theo

TÌNH       yêu đồng loại Mẹ gieo
YÊU        thương những kẻ đói nghèo cô đơn
MẸ          ru êm nhẹ cung đờn
Đà         và đang vọng "Thị-Sơn" khắp trời
MANG    gương "Thiên Tử" vào đời
THEO     lời Ngài dạy tuyệt vời thực thi
VÀO       đời là để ra đi!
ĐỜI        ta sống để làm chi cho đời? 


NHƯ       giòng suối về biển khơi
GIÒNG   trong hay đục, đầy, vơi đi về ?
SUỐI      trong giữ trọn lời thề
MÁT       nguồn "ân sủng" tràn trề Thiên Ân
TUYỆT   thay gương Mẹ ân cần
VỜI         cao diệu vợi muôn phần hoan ca

MẸ           Têrêsa Caculta
HƯƠNG  thơm tỏa ngát lan ra cho đời
THANH    tao gương thánh tuyệt vời
KHIẾT      tâm phục vụ những người cùng đinh
NHƯ        Lời Chúa dạy cho mình
LỜI          Ngài ta có hy sinh cho đời?
PHÚC      cho ai biết vâng lời
ÂM           thầm giúp đỡ những người khổ đau.

Trầm Hương Thơ