Saturday, May 2, 2015

TÂM TÌNH THÁNG NĂM


Beautiful masterpiece a vase of lotus buds from ThankGod-made from clay

Sáng nay mùa hoa mở
Con trăn trở trong lòng
Tìm hoa thơm dâng Mẹ
Nhưng tìm hoài chẳng thấy
Bởi tim con khô cằn!

Nước mắt mằn mặn rơi
Hoa lòng con chơi vơi
Sầu dâng màu tím ngắt
Đời mưa nắng lắt lay
Chắp tay con khẩn cầu.

Mẹ như hương đầu mùa
Cho con say tình mến.
Con xin làm ngọn nến
Rồi tiêu hao mỗi ngày
Tựa hồ hương hoa bay!

Này là đôi tay con
Mười ngón tay chai sần
Xin lần chuỗi Mân Côi
Góp từng nụ hoa nhỏ
Gởi Mẹ trọn tâm tình!

 Mẹ ơi, Mẹ! Con dâng...
Này là lời “Xin vâng!”
Này là câu chúc tụng
Này là tình con thảo
Xin Mẹ mãi bảo ban!

                         1/5/2014

                        Vũ Thủy