Thursday, November 21, 2013

TÔI LÀ THIẾU NỮ SION- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

-         và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi." ( Da-ca-ri-a: 2, 14-15)

    Tôi là thiếu nữ Xi-on
Tôi là dân thánh sắt son của Người
Miệng tôi vui hát những lời tụng ca
    Vì tôi đang sống bên Cha
Tình Cha lân ái, lòng Cha hải hà
    Biển hồ thương xót bao la
Từ trời thương đoái mở ra tuôn tràn
    Xuân tươi rồi lại thu tàn
Tình Cha mãi vẫn muôn vàn thiết tha 
    Cha tìm ngự giữa tim ta
Ban cho sức sống như hoa giữa đồng
    Đời tôi như một cánh hồng
Ngả nghiêng trước gió long đong kiếp người
    Có Cha ở giữa cuộc đời
Cánh hồng phận mỏng rạng ngời sắc xuân !

    Tôi là thiếu nữ Xi-on !
Tôi là dân thánh sắt son của Người 

    Lòng tôi hớn hở reo cười...

Mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thánh

No comments:

Post a Comment