Sunday, March 3, 2013

Doi Dep-tap viet thu phap


 


Doi Dep-tap viet chu thu phapNay HBTT tập thêm một môn nửa viết chữ Thư Pháp-đã thích từ lâu.  Bài thơ đầu tiên là bài thơ đôi dép của CBG, định tặng cho người chị sắp thành hôn.  Không biết là có đẹp hay không nửa? Vì mới tập có 2 ngày.
 

1 comment: