Monday, March 4, 2013

Buồn - Trầm Thiên Thu.

BUỒN

Ngồi buồn nốc cạn chén đời
Uống khan từng giọt chơi vơi cũng thừa
Ngồi buồn nhắm miếng mồi thơ
Không dưng túy lúy vẫn chưa no lòng
Ngồi buồn hí họa đời ngông
Mặt mày hốc hác chạy vòng lang thang
Ngồi buồn ghì chặt cây đàn
Rơi vài nốt nhạc dưới chân bao giờ
Ngồi buồn hút mẩu thuốc thừa
Đốt đời cháy hết những giờ đam mê
Ngồi suy niệm lúc ba giờ
Nỗi buồn của Chúa Giêsu hơn nhiều
Ngài vừa buồn lại vừa đau
Bởi vì con vẫn chỉ yêu chính mình
Tháng ngày vẫn quá vô tình
Chúa buồn mặc Chúa, chuyện mình cần hơn
Lạy Giêsu, Suối Xót Thương
Xin Ngài tha thứ, cho con thông phần
Cùng đau, cùng chết, cùng buồn
Vì con đáng bị buồn hơn Chúa nhiều
Giúp con Tin, Cậy, Mến Yêu
Cùng Ngài gieo bước trong chiều Can-vê
TRẦM THIÊN THU
Chiều 2-3-2013

No comments:

Post a Comment