Monday, July 12, 2010

Tình Lúa Duyên Trăng.

Tình Lúa Duyên Trăng
Nhạc: Hoài An
Lời: Hồ Đình Phương
Tiếng hát: Ngọc Hạ-Quang Lê
Thực hiện slideshow: Lê Dương

No comments:

Post a Comment