Monday, September 11, 2017

Vương Cung Thánh Đường Chúa Kitô Christ Quận Cam Califonia (Crystal Cathedral) nhà thờ Kính


Vương cung thánh đường Kính Pha Lê 
Ánh sáng chiếu soi gọi con về
Lữ khách đường xa muôn dặm mỏi
Dừng chân viếng Chúa hồn thỏa thuê.

Hôm nay chúng tôi đến Vương Cung Thánh Đường Pha lê giáo phận Orange. Tiếng anh là "Crystal Cathedral" tức Nhà Thờ Chính Tòa Pha Lê giáo phận Orange. Sở dĩ có tên là Pha Lê (Crystal) vì kiến trúc đặc trưng của nhà thờ này là sử dụng nhiều vật liệu bằng kiếng nên người dân thường gọi là nhà thờ Kiếng. Vương cung thánh đường này khi lái xe gần tới đã thấy nổi bật lên ở Garden Grove nơi quy tụ đông người Việt Nam tỵ nạn cộng sản nhất. Nhà thờ này do kiên trúc sư Philip Johnson thiết kết để xây dựng và được khánh thành năm 1981 với sức chứa 2.736 ghế ngồi.